Narzędzia:

Ustawa o odpadach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:38:34

Poprawka 4-6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 27, 29

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9