Narzędzia:

Ustawa o odpadach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:37:59

Poprawka 2, 3, 13, 15-17, 23

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7