Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Dnia 12-12-2012 godz. 19:34:44

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 63 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 7