Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Dnia 12-12-2012 godz. 19:34:21

Poprawka 3

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 7