Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Dnia 12-12-2012 godz. 19:33:53

Poprawka 2

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 7