Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

Dnia 12-12-2012 godz. 19:59:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8