Narzędzia:

Ustawa - Prawo pocztowe

Dnia 12-12-2012 godz. 19:58:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7