Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:52:00

Poprawka 3

Za: 28 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 8