Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Dnia 12-12-2012 godz. 19:33:22

Poprawka 1

Za: 30 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9