Narzędzia:

Ustawa o odpadach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:43:27

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 63 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 8