Narzędzia:

Ustawa o odpadach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:41:41

Poprawka 26

Za: 88 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 8