Narzędzia:

Ustawa o odpadach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:41:09

Poprawka 25

Za: 92 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7