Narzędzia:

Ustawa o odpadach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:40:12

Poprawka 11

Za: 31 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9