Narzędzia:

Ustawa o odpadach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:39:45

Poprawka 10

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9