Narzędzia:

Dnia 17-08-2020 godz. 17:06:23

Za: 49 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 14