Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:42:08

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 50 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 45 Nie głosowało: 5