Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:41:20

Poprawka 6, 7

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5