Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:30:53

Poprawka 6, 17, 28, 31

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5