Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:30:06

Poprawka 3-5, 12, 14, 16, 18-24, 32-34

Za: 93 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5