Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:29:26

Poprawka 1, 29,37

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5