Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 13-08-2020 godz. 22:25:06

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 93 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6