Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Dnia 13-08-2020 godz. 22:23:25

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6