Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r.

Dnia 13-08-2020 godz. 22:21:50

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5