Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:13:34

Poprawka 2

Za: 49 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6