Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dnia 13-08-2020 godz. 22:09:58

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 46 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9