Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Dnia 13-08-2020 godz. 22:06:29

Poprawka 1, 2, 3

Za: 57 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 7