Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Dnia 13-08-2020 godz. 22:05:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 42 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5