Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:00:45

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 49 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8