Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Dnia 13-08-2020 godz. 21:56:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5