Narzędzia:

Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Dnia 13-08-2020 godz. 21:51:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 92 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6