Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Dnia 13-08-2020 godz. 21:45:42

Poprawka 61

Za: 50 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5