Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Dnia 13-08-2020 godz. 21:42:19

Poprawka 48

Za: 51 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6