Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Dnia 13-08-2020 godz. 21:41:48

Poprawka 47

Za: 49 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6