Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Dnia 13-08-2020 godz. 21:41:01

Poprawka 46

Za: 49 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7