Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Dnia 13-08-2020 godz. 21:36:39

Poprawka 20, 44, 52, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 69, 71, 73-77, 79, 83

Za: 50 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6