Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Dnia 13-08-2020 godz. 21:32:07

Poprawka 10,11,12

Za: 93 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6