Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Dnia 13-08-2020 godz. 21:28:53

Poprawka 4

Za: 1 Przeciw: 94 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5