Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Dnia 13-08-2020 godz. 21:27:41

Poprawka 3, 6, 16, 50, 53

Za: 50 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6