Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Dnia 13-08-2020 godz. 21:26:23

Poprawka 1, 2,

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5