Narzędzia:

Wybór przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Dnia 12-08-2020 godz. 17:04:27

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 48 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13