Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów

Dnia 12-08-2020 godz. 11:05:34

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23