Narzędzia:

Dnia 11-08-2020 godz. 15:13:54

Za: 44 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13