Narzędzia:

Dnia 11-08-2020 godz. 15:06:27

Za: 42 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 24