Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 17:56:41

Poprawka 1

Za: 96 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1