Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 17:55:55

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 2 Przeciw: 94 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4