Narzędzia:

Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Dnia 02-07-2020 godz. 17:50:08

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 50 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 3