Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dnia 02-07-2020 godz. 18:24:32

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4