Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dnia 02-07-2020 godz. 18:23:59

Poprawka 2

Za: 94 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5