Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dnia 02-07-2020 godz. 18:23:26

Poprawka 1

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5