Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dnia 02-07-2020 godz. 18:21:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3